EOV 2

Příroda nás vybavila dvěma mozkovými hemisférami. Každá z nich má ale jiné schopnosti. Díky té levé (logické) pracujeme se známými fakty. Pokud se chceme podívat za hranice neznámého, potřebujeme intuici. Kurz se proto zaměřuje na propojení obou hemisfér, na schopnost osvojit se celostní myšlení a rozvíjení potenciálu naši kreativity a intuice.

Mentálními technikami vědomě v lekcích propojujeme naše tři Já:

1.​ Lidské Já – naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
2.​ Dokonalé Já – naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
3.​ Božské Já – naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem kurzu je naučit se vědomě žít v těchto třech rovinách existence a využívat je pro své dobro. Také si osvojit představu, že jsme tvůrci vlastní reality a neseme tak odpovědnost za všechno, co prožíváme.

Tento kurz je určený pro děti či dospívající, kteří již prošli kurzem EOV a pro dospělé.

Kurz si lze projít samostatně, ale doporučený počet účastníků je 2 – 3.

Pokud jste rodič dítěte, které prošlo kurzem EOV 1, pak je velmi přínosné projít tímto kurzem společně.